GrandEval

Evaluator Iasi

Standarde

Conferința Națională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/5 aprilie 2014, Standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, formate din:

Standardele de Evaluare SEV, compuse din:

 • SEV 100 – Cadrul general (IVS – Cadru general)
 • SEV 101 – Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
 • SEV 102 – Implementare (IVS 102)
 • SEV 103 – Raportare (IVS 103)
 • SEV 200 – Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
 • SEV 210 – Active necorporale (IVS 210)
 • SEV 220 – Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220)
 • SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230)
 • SEV 232 – Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
 • SEV 233 – Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233)
 • SEV 250 – Instrumente financiare (IVS 250)
 • SEV 300 – Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)
 • SEV 310 – Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului (IVS 310)
 • SEV 400 – Verificarea evaluărilor
 • SEV 450 – Estimarea valorii de asigurare (EVS 4)

Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din:

 • GME 500 – Determinarea valorii impozabile a unei clădiri
 • GME 520 – Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor
 • GME 530 – Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil
 • GME 600 – Evaluarea întreprinderii
 • GME 620 – Evaluarea maşinilor, echipamentelor şi instalaţiilor
 • GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile
 • Glosar IVS 2014

NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Hotărârea Conferinţei naţionale nr. 3/2014 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 275/15.04.2014 şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014, respectiv la datele prevăzute în fiecare standard.

Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 3/2013 pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 9 mai 2013, se abrogă la data de 1 iulie 2014.

Ultima actualizare: November 21, 2014 — 3:28 pm
Grandeval © 2014   

Protectia Consumatorului